Reserveer online

Reglement recreatiepark

Reglement Recreatiepark

1. Glas is ten strengste verboden op en rond het strand
2. Honden of andere huisdieren worden niet toegelaten in het water of op het strand
3. De toegang tot de zwemgelegenheid wordt geweigerd aan dronken personen
4. Personen aangetast door of verdacht van besmettelijke ziekten worden niet tot het zwemwater toegelaten
5. Kinderen dienen onder toezicht te staan van een volwassene
6. U dient uw afval in de afvalbakken te werpen
7. Het is verboden zeep te gebruiken op andere plaatsen dan onder de douches
8. Na het gebruik van fysiek of verbaal geweld dient u het domein te verlaten
9. De directie kan beslissen om u na overlast de toegang te ontzeggen
10. Bij diefstal wordt de politie onmiddellijk verwittigd
11. Er mag enkel in de zwemzone gezwommen worden
12. De richtlijnen van de redder dienen gevolgd te worden
13. Er mag enkel gezwommen worden als de blauwe vlag omhoog hangt
14. Bij discussie kunt u enkel bij de receptie terecht